Job Instruction bij VMI

Machinebouwer VMI heeft het hoofdkantoor in Epe, waar ongeveer 900 mensen in dienst zijn. De innovatieve machines worden voortdurend ontwikkeld en verder uitgebouwd.

Probleem

VMI werkt in haar productieafdelingen met een aandeel flexibele medewerkers, o.a. om de volume fluctuatie in werkbelasting efficiënt op te kunnen vangen. Deze medewerkers zijn vakkundige medewerkers, maar er is behoefte aan een uniforme werkwijze voor de taken en producten die VMI produceert. Dit om de kwaliteit te verbeteren en kennis te borgen.

Voor de opleiding van nieuwe en tijdelijke medewerkers worden zij gedurende een bepaalde tijd gekoppeld aan een ervaren medewerker die de kennis en vaardigheden aanleert. Doordat die ervaren medewerkers niet allemaal dezelfde (standaard) werkmethoden gebruiken, en doordat zij ook niet allemaal dezelfde opleidingsmethode gebruiken, resulteert die scholing in variatie in kwaliteit en productiviteit. Die variatie in kwaliteit resulteert te vaak in herstelwerk tijdens latere projectfasen, waardoor de doorlooptijd en projectkosten onvoorspelbaar kunnen stijgen. 

Implementatie

VMI heeft in 2016 een eerste groep TWI-instructeurs opgeleid. 

Na de eerste Job Instruction training is VMI gestart met implementatie op de werkvloer, eerst in een pilot omgeving en daarna in alle assemblage-afdelingen. Daartoe zijn ook de ploegbazen kort getraind in hun rol betreffende kennisontwikkeling van medewerkers, zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt.

Het opleiden van (tijdelijke) medewerkers in de taken die zij moeten uitvoeren wordt steeds meer een routine die wekelijks wordt aangestuurd door ploegbazen. Daartoe is er een centraal bord opgesteld waarop alle opleidingen gevisualiseerd worden, zowel de geplande als de uitgevoerde opleidingen. Elke 2 weken zijn ploegbazen bij dat bord aanwezig om mutaties in het opleidingsplan af te spreken. Enerzijds doordat vanwege natuurlijke doorstroming enkele trainers niet meer beschikbaar zijn, en anderzijds doordat de behoefte aan gedegen opleiding van afgesproken standaarden groeit, besluit VMI om in 2017 een 2e groep TWI-instructeurs op te leiden in het magazijn en in assemblage. 

De omvang van de organisatie en de behoefte om Job Instruction breed in de organisatie te gebruiken leidt tot het plan om interne gecertificeerde TWI-trainers in huis te hebben. Een gecertificeerde TWI-trainer voor Job Instruction kan zelf de JI-training geven die maximaal 10 deelnemers opleidt tot TWI-instructeur. Een bijkomende reden voor het opleiden van intern gecertificeerde TWI-trainers is het permanent beschikbaar hebben van gedegen kennis om instructeurs dagelijks te kunnen helpen bij het standaardiseren en trainen van taken.

Twee instructeurs van VMI worden opgeleid tot interne TWI Trainers om Job Instruction binnen VMI breed uit te kunnen rollen.

Resultaten

- Voor de meeste standaard taken is een training ontwikkeld waarvoor materiaal, gereedschap en taakanalyse klaar staan

- Elke week worden zowel nieuwe als vaste medewerkers getraind

- Aantal fouten in assemblage drastisch gereduceerd, interne capaciteit is gegroeid.

En verder

Met de vaststelling dat er ook fouten in Engineering veroorzaakt worden, wat ook tot onnodige hoge kosten leidt zijn we de uitdaging aangegaan om Job Instruction te testen in Engineering, zowel bij WTB als Electrof. Op dit moment is VMI aan de slag om Job Instruction verder te implementeren in Engineering.

vmi