Probleemsituaties

Creëren Vertical Start-up

Dalende performance na vertrek leverancier

Het creëren van een vertical start-up is één van de problemen die we vaak tegenkomen. Na aanschaf van een nieuwe installatie of machine wordt deze veelal op locatie door de leverancier geïnstalleerd. Na de formele hand-over wordt het productiemiddel overgedragen aan de operatie en er vindt vaak een forse daling van de performance plaats. De leverancier vertrekt en de operatie is onvoldoende geïnstrueerd over de werking ervan.  Er vinden kwaliteitsafwijkingen plaats, omsteltijden en daarmee de stoptijden nemen toe en de output daalt. 

Creëren robuuste vertical start-up

Uit ruime ervaring in meerdere sectoren en bedrijven hebben we inmiddels de nodige kennis om een snelle, betrouwbare en robuuste ramp-up te creëren. Ruim voor ingebruikname van de machine of installatie starten we met het opleiden van medewerkers in de Job-Instruction methode. Medewerkers leren in deze training het analyseren en trainen van taken. Nadat medewerkers zijn getraind starten we met het analyseren van de taken van de gekochte machine of installatie. Ondanks dat de machine dan nog niet op locatie aanwezig is, is het in overleg vaak mogelijk om dit elders te doen. Na het maken van de analyses worden deze uitgewerkt en getest. Hierna starten we met het trainen van de eerste medewerkers uit de operatie. Idealiter doen we dit voor de ingebruikname van de machine/installatie. Het resultaat is een vertical start-up.