Job Relations

Supervisors behalen resultaten via hun medewerkers. Daarom is het belangrijk dat werkrelaties goed zijn en dat medewerkers als individu behandeld worden. De Job Relations methode gaat uit van leidinggeven met respect voor medewerkers. Hierbij worden de fundamenten van goede werkrelaties benadrukt:

Laat elke medewerker weten hoe hij of zij werkt.
Geef erkenning voor goed werk.
Vertel mensen vooraf over veranderingen die hen raken.
Maak maximaal gebruik van ieders talenten en vaardigheden

TWI Job Relations wordt door organisaties in verschillende branches ingezet, vanwege onder andere:

Verbeteren van de werksfeer, waardoor ook de bedrijfsresultaten verbeteren.
Vergroten van het commitment van medewerkers.
Voorkomen van problemen door goede werkrelaties te creëren.

    Ervaringen met Job Relations uit de praktijk:

    “Als JR op de goede manier wordt toegepast, helpt dit supervisors om zich structureel goed voor te bereiden op een gesprek. Een gesprek dat makkelijker aangegaan kan worden, omdat het inhoudelijk goed is voorbereid en vooraf is bekeken welke acties het beste uitgezet kunnen worden.”

    “De vier stappen voor het aanpakken van een probleem zorgen ervoor dat je niets vergeet tijdens het maken van een plan van aanpak. Door problemen te bespreken met meerdere mensen, komen er kijkrichtingen naar voren waar je zelf niet aan had gedacht.”

    “Waar de JR training heel veel aan heeft bijgedragen is de structuur met betrekking tot het bepalen wat en wanneer er iets gedaan moet worden. Door de zaken nu te benaderen zoals tijdens de training, is het een stuk helderder en makkelijker geworden om een plan van aanpak te maken.”

    jr-grolsch