Wat is TWI (Training Within Industry)?

Het Training Within Industry (TWI) programma is erop gericht de supervisors beter te ondersteunen bij de uitvoering van hun dagelijkse verantwoordelijkheden.

De TWI Methoden hebben per vaardigheid een standaard programma waarin supervisors zich in hun organisatie deze vaardigheden eigen maken.

Het programma is ingedeeld in Job Instruction (Standaardiseren en Instrueren), Job Relations (Leidinggeven), Job Methods (Methoden verbeteren) en Job Safety (Veiligheid).

competenties-nl-600x800