Over het TWI Instituut

Door jarenlange ervaring met procesoptimalisatie en het invoeren van continu verbeterprocessen zien we dat veel organisaties worstelen met het vasthouden van eerder bereikte verbeterresultaten. Steeds weer zijn revitaliseringen nodig om het proces in stand te houden. Ook lijkt het vaak zo, dat continu verbeteren ver van de dagelijks praktijk verwijderd is. Door de supervisor, zoals de teamleider of de ploegchef, te helpen bij zijn of haar dagelijks werk, is de organisatie in staat om zelf de creativiteit en kennis van medewerkers te benutten om succesvol te blijven. Het TWI instituut heeft zich als doel gesteld om de TWI methoden in Nederlandse organisaties zodanig te integreren, dat deze beter in staat zijn kennis en creativiteit van alle medewerkers permanent te benutten om zo succesvol te zijn.

Het TWI Instituut wil dit bereiken door organisaties te trainen en te begeleiden in het gebruik van de TWI methoden, door kennis te verspreiden op het gebied van succesvolle implementaties, en door een gemeenschappelijk platform te organiseren om kennis te delen. 

twi-institute-usa-720x440px9

Achtergrond

Het oorspronkelijke Training Within Industry (TWI) programma werd rond 1940 in de Verenigde Staten ontwikkeld en speelde toen een belangrijke rol in het stimuleren van de industriële productie tot het niveau dat nodig was om de Tweede Wereldoorlog te winnen. Hierin werden leidinggevenden via een train-de-trainer programma opgeleid om hun mensen op de juiste manier te trainen en aan te sturen. Samen met Deming’s studies over kwaliteitscontrole, hebben de TWI-trainingen een cruciale rol gespeeld in de naoorlogse succesvolle ontwikkeling van de Japanse industrie.

Vanaf 1950 ontwikkelde Toyota TWI voor het opleiden van medewerkers als onderdeel van het Toyota Productie Systeem, ’s werelds eerste Lean Manufacturing programma. TWI is een integraal onderdeel van hedendaagse Lean Manufacturing en Kaizen strategieën. De TWI methoden completeren Lean oplossingen door leidinggevenden te trainen in de vaardigheden die ze nodig hebben om een klimaat te kunnen scheppen voor verandering, verbetering van methoden en standaardisatie van werkzaamheden. 

Het TWI Institute in de Verenigde Staten bracht vanaf 2001 het programma voor supervisors weer opnieuw onder de aandacht en sinds 2013 is het ook mogelijk om via het TWI Instituut in Nederland en België de kennis over TWI op te doen en ervaringen uit te wisselen.