Foutenreductie verzamelen goederen

Een voedingsmiddelenfabrikant had veel rework door foutief samengestelde clusters. Een cluster is een verzameling van afgewogen grondstoffen, die verzameld zijn voor het produceren van specifieke recepten.

Probleem

Elke week stond de bottleneck installatie regelmatig stil omdat er rework gedaan moest worden als gevolg van een fout samengesteld recept. Deze fouten in productie werden veroorzaakt doordat elke medewerker de pallets op zijn eigen manier samenstelde. Hierdoor werden er vaak spullen vergeten of fout afgewogen, waardoor er later weer hersteld moest worden.

Toepassing

Na de oorzaakanalyse stond vast dat een standaard ontbrak en dat de manier van opleiden verbetering behoefde.

- Ervaren medewerkers met kennis van de werk zijn opgeleid tot TWI Job Instructeur.

- De taken die ervoor moesten zorgen dat de medewerkers dergelijke fouten niet meer maakten zijn geïnventariseerd.

- De geïnventariseerde taken zijn geanalyseerd en de daaruit voortgekomen standaard is vastgelegd in een taakanalyseblad.

- Nadat bekeken is wie waarvoor getraind moest worden, zijn de medewerkers volgens de standaard getraind.

Resultaten

Het aantal fouten is in korte tijd aanzienlijk gereduceerd. Dit kwam omdat de medewerkers getraind zijn in het in één keer goed uitvoeren van de taken. Doordat niet vanaf het begin alle taken waren geïnventariseerd die fouten veroorzaakten, was het aantal fouten niet direct teruggebracht tot nul. Dit is in een later stadium wel bereikt.
Het is dus belangrijk om voorafgaand aan een implementatie goed te inventariseren welke taken het gewenste resultaat gaan opleveren.

case3