Vertical start-up nieuwe lijn

Een groot frisdrank concern met een volume van 3,9 miljard liter frisdrank en 9000 medewerkers is verantwoordelijk voor de sales, productie, afvullen, verpakken en logistiek afhandelen en afleveren van de waren. In verband met capaciteitsgroei en ontwikkeling van nieuwe producten, is er een dringende behoefte om medewerkers goed en snel de nieuwe producten en nieuwe lijnen aan te leren.

Probleem

Uit ervaring van vorige opstartfases van verschillende nieuwe vul- en verpakkingslijnen bleek dat er steeds weer vele opstartverliezen waren:

- Het aanleren van de nieuwe installaties voor en tijdens het installeren van de machines en het inbedrijfstellen verliep niet optimaal: teveel opstartverliezen.

- Na technische oplevering door de leveranciers kwamen de lijnen in de problemen, door onvoldoende kennis en ervaring bij operators en monteurs begon de echte leerfase pas na de overdracht. Dat betekende veel tijdverliezen en soms kwaliteitsafwijkingen, te lage output en te hoge kosten.

Toepassing

Om deze problemen op te lossen is vroegtijdig een opleidingsplan voorbereid. Instructeurs leren voorafgaand aan de installatie:

- de nieuwe lijn kennen

- TWI Job Instruction toepassen

- Trainingsstandaarden ontwikkelen

Tijdens de inbedrijfstelling leren de instructeurs aan alle operators de benodigde taken aan. Middels een trainingsplan, dat dagelijks focus krijgt, worden de instructies voor andere medewerkers gepland en uitgevoerd.

Resultaten

Door het structureel aanpakken van de Vertical Start Up, kunnen nu sneller en beter nieuwe lijnen inbedrijf gesteld worden. Ook is de bekende teruggang van prestaties na de oplevering verdwenen.

De aanleerfase / inbedrijfstellingstijd is verkort van circa 10 maanden tot circa 10 weken!

vsu2