Duurzame opleiding medewerkers

De Geberit Groep is Europese marktleider in sanitaire producten. Het productienetwerk omvat 35 productielocaties. Op de locatie in Langenfeld produceert Geberit Mapress met 700 medewerkers jaarlijks 55 miljoen metalen persfittingen voor water-, lucht-, stoom- en gasinstallaties. Groei in de markt vereiste capaciteitsgroei op korte termijn, die niet gerealiseerd kon worden met het installeren van nieuwe productielijnen.

Probleem

In het verleden had Geberit Mapress verschillende trainingsprogramma's voor hun medewerkers, maar dat leidde helaas niet tot goed getrainde medewerkers op de werkvloer. De medewerkers leken het geleerde snel weer te vergeten en intern werd dan ook de volgende spreuk gehanteerd: "In de ochtend geleerd, in de avond weer vergeten". Omdat we hiermee niet tevreden waren, vroegen we ons af wat de reden hiervan was en wat we eraan konden doen. En zo kwamen we in contact met de TWI-methoden en het TWI Instituut.

Toepassing

Om ons goed voor te bereiden op het invoeren van de trainingsmethode, heeft een deel van de leidinggevenden een dag een introductieworkshop bijgewoon, waar de TWI Methoden en een aantal implementatievragen behandeld werden. We besloten een pilot te starten in twee kleinere, afgebakende productieomgevingen. In de eerste training werd het management getraind in Job Relations en Job Instruction en er is een aantal taken op de werkvloer uitgewerkt tot trainbare concrete instructies.

Vervolgens hebben we intern twee trainers tot TWI gecertificeerde Job Instruction trainers opgeleid, zodat deze zelfstandig binnen de organisatie volgende Job Instruction training op de werkvloer konden geven om zo het opleidingsprogramma binnen de locatie te verspreiden.

Na de eerste training konden de mensen direct aan de slag met het geven van instructies op de werkvloer en werden ook volgende taakanalyses gemaakt en geïnstrueerd door onze eigen mensen met als doel een stabieler proces te creëren.

Resultaten

Tijdens het implementeren van TWI Job Instruction hebben we geleerd dat we de focus van instructie geven moeten houden op de probleempunten. We trainen niet om te trainen, maar om daarmee problemen op te lossen. Vandaar dat we het systeem ook gebruiken om het proces dagelijks te controleren en ook dagelijks verbeteringen op te volgen. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien, dan de ombouwtijden van onze installaties na het invoeren van TWI Job Instruction zijn gedaald en vervolgens door dagelijkse verbeteringen verder zijn gedaald. Die verbeteringen ontstaan doordat medewerkers zich veel bewuster zijn geworden van de inhoud van het werk: Wat moet ik Hoe uitvoeren, en Waarom op die manier?

geberit1