Terugdringen aantal foutieve coderingen

Een voedingsmiddelenfabrikant had aanzienlijke faalkosten door niet-leesbare coderingen. Na een oorzaakanalyse kwamen ze erachter dat de printerkop niet goed schoongemaakt werd en dhierdoor ontstonden afwijkingen. De reden dat de operators de printerkop niet goed schoonmaakten, was dat zij geen eenduidige standaard en opleiding voor deze taak hadden.

Probleem

Elke maand werd er 35K€ aan faalkosten afgeschreven door onleesbare coderingen. De onleesbare coderingen ontstonden door een slecht schoongemaakte printerkop. Deze afwijking ontstond doordat medewerkers niet precies wisten wat, hoe en waarom ze een printerkop op de beste manier konden reinigen.

Voor dit geval was Job Instruction nodig, aangezien er geen standaard voor het uitvoeren van deze handeling was. Naast het ontbreken van de standaard werd er volgens de traditionele manier van opleiden instructie gegeven: meelopen, alleen vertellen of alleen voordoen. Na de oorzaakanalyse werd een EenPuntsLes opgesteld, maar ook hiermee werd geen significante verbetering gerealiseerd aangezien ook hier de manier van instrueren niet het gewenste resultaat opleverde.

Toepassing

Na de oorzaakanalyse stond vast dat de standaard werkwijze ontbrak en dat de manier van opleiden te verbeteren was.

- Er is een pilot gestart waarin stond wie TWI Job Instructeur ging worden, welke taken gestandaardiseerd moesten worden en welke mensen opleiding nodig hadden.

- Tijdens de trainingsweek werd de taak geanalyseerd en werd de standaard hoe de printerkop te reinigen vastgelegd in een taakanalyse.

- Tijdens het vaststellen van de standaard kwamen de specialisten erachter dat ze aanvullende schoonmaakmiddelen moeten hebben. Deze zijn direct aangeschaft na goedkeuring van de leidinggevende.

- Er is een plan opgesteld waarin stond wie wanneer moest worden opgeleid voor het schoonmaken van de printerkop.

- Tijdens de uitvoering van het trainingsplan gingen de leidinggevenden, in dit geval teamleiders, op de werkvloer checken of de taak volgens de standaard uitgevoerd werd.

Resultaten

De faalkosten zijn naar uitvoering van het trainingsplan gereduceerd naar 0.

Na dit succes is een analyse gedaan naar andere kwaliteitsafwijkingen die door handelingen van mensen werden veroorzaakt. Ook voor deze taken zijn standaarden opgesteld en deze zijn volgens de 4-stappen methode van Job Instruction getraind aan de medewerkers.

case4