Trainingen

Job Safety training

De JS-training duurt meestal 5 dagen, waarbij 1 groep van 10 deelnemers wordt getraind.

In de 5x2 uur durende basisopleiding leren alle deelnemers systematisch veiligheidsrisico's te identificeren en effectieve maatregelen te ontwikkelen om veiligheidsincidenten of ongevallen te voorkomen. De 4-stappenmethode dient als leidraad en helpt bij het intensieve onderzoek van de werkomgeving met betrekking tot risico's van dingen, mensen, timing of de omgeving.

Na de 2 uur durende sessie in de ochtend ligt de focus de rest van de dag op praktische oefeningen ter plaatse. De deelnemers onderzoeken gebieden in het bedrijf, voeren evaluaties uit en ontwikkelen concrete maatregelen in het kader van intensief 'learning-by-doing'.

Om de verworven vaardigheden te verankeren en verder te ontwikkelen, worden de ontwikkelde maatregelen op de laatste opleidingsdag gepresenteerd, de verdere coördinatie van de procedure en de verdere activiteiten en de opvolging ervan gepland in de vorm van een follow-up.

De training is gericht op operationele managers en alle personen die als taak en verantwoordelijkheid hebben om de veiligheid op het werk actief te verbeteren - dit geldt voor alle relevante bedrijfsonderdelen in de meest uiteenlopende sectoren.

In de afbeelding hieronder is het standaard weekschema weergegeven (klik voor vergroting). In overleg zijn er ook andere mogelijkheden, passend bij uw organisatie.

    weekschema-js