Trainingen

TWI Awareness Training

Om het management voor te bereiden op de invoering van TWI, bieden wij bewustwordingstraining in TWI. Deze training geeft het management een overzicht van de verschillende TWI-methoden zodat ze een beeld krijgen van het programma. Zo kan het management een aantal doelen en randvoorwaarden creëren voordat met de implementatie van TWI wordt begonnen.

In de opleiding worden TWI Job Instruction en TWI Job Relations kort uitgelegd (en eventueel ook Job Methods en Job Safety).

Met deze training is men nog niet in staat om de methode toe te passen. Het geeft in vogelvlucht een overzicht van het programma en de onderlinge verbanden. Aan het eind van de dag bent u in staat om doelen en randvoorwaarden te definiëren voor een eerste pilot toepassing.

    workshop22meigerard3