Train-de-trainer

Voor elk TWI-programma (Job Relation, Job Instruction, Job Instruction, Job Methods en Job Safety) is er de mogelijkheid om interne trainers te trainen.

Deze trainers kunnen de methode dan in het eigen bedrijf leren en toepassen in de praktijk. Zo is men in staat om de capaciteitsontwikkeling intern te organiseren. De Train-de-trainer training kan in het eigen bedrijf plaatsvinden. Indien er speciale vraag is, wordt deze training ook georganiseerd in een open training (samen met trainers van verschillende bedrijven).

Voordat iemand een TWI-trainer kan worden, moet deze persoon eerst de training voor gebruikers hebben gedaan en eigen ervaring hebben opgedaan met de methode.

Als er in de praktijk voldoende ervaring met de methode is opgedaan, kan iemand de Train-the-Trainer training voltooien. Met behulp van het gestandaardiseerde trainingshandboek oefent een kleine groep (4-6 personen) de training in een 40 uur durende trainingsweek.