Gedachte dat sommige ongevallen onvermijdbaar zijn

We kennen het allemaal wel..... je denkt, we hebben het op gebied van veiligheid wel voor elkaar en dan toch..... dat incident, dat ongeval. Hoe kan het? Je neigt te denken “dat konden we toch niet voorzien?” Of “he, weer dergelijke incidenten? Dat hadden we toch opgelost?” De kunst in het verbeteren van veiligheid ligt in de preventieve acties, voordat een ongeval optreedt. Dus in het herkennen van de gevaarlijke situaties. We raken zo aan onze dagelijkse beslommeringen gewend, dat we de gevaren niet meer zien of onderschatten. En sommige nieuwe situaties veroorzaken nieuwe gevaren: ook deze worden niet altijd meteen opgemerkt.

Door te oefenen in het “leren zien van gevaren - op mens en dingenniveau” kan uw team deze vaardigheid ontwikkelen en pro-actief maatregelen treffen.