Veel nieuwe eerstelijns leidinggevenden

Leidinggevenden (teamleiders, groepsleiders, lijnverantwoordelijken, shiftleaders, enzovoort) komen – in productiebedrijven - vaak vanuit een operationele rol. Doordat zij goede prestaties leveren in het dagelijks werk wordt hen gevraagd wat meer taken uit te voeren, en uiteindelijk krijgen ze meer verantwoordelijkheid. Echter, het leidinggeven aan een groep medewerkers voor een bepaald werkgebied of in een ploeg vraagt wel een aantal vaardigheden die volstrekt anders zijn dan het operationele werk. 

Omdat deze medewerkers in de praktijk zijn gegroeid, daar hebben leren “aanpakken”, zullen zij vaak een weg vinden om de groep medewerkers te leiden: ze leren het leidinggeven in de praktijk. Waar nodig worden ze verder opgeleid in de organisatie, zodat ze naast hun ruime kennis en ervaring in het werk zelf, ook kunnen leren hoe leidinggeven werkt. Vele bedrijven hebben leiderschapsprogramma’s ontwikkeld of ingekocht, waarbij tegenwoordig dit eerstelijns niveau aan leidinggevenden niet meer vergeten wordt. 

Echter, vanuit de praktijkervaring bij meerdere bedrijven, ook daar waar leiderschapsprogramma’s getraind worden, zien we dat één fundamenteel aspect van leidinggeven niet of slechts zeer sporadisch aan bod komt: hoe kan de leidinggevende een medewerker aanspreken of bewegen zodanig dat hij/zij bepaald gedrag gaat verbeteren? Te vaak zien leidinggevenden een werkrelatie probleem niet (“te grote afstand”, “geen tijd”, “kunnen ze zelf wel oplossen”, “is niet mijn probleem”), of weten ze niet hoe dat aan te pakken. Dan gebeurt er lange tijd niets, en zodra het probleem te groot wordt of zelfs escaleert wordt een hoger niveau leidinggevende ingeschakeld. Die zal dan “leiderschap tonen”, en er worden te vaak maatregelen genomen die het individu en de afdeling niet verder helpen, in veel gevallen zelfs averechts werken.

Job Relations leert leidinggevenden problemen vroegtijdig vast te stellen en te herkennen hoe problemen zichtbaar worden. Vervolgens gaan ze informatie verzamelen en in kaart brengen voor het analyseren en oplossen van die problemen.