Medewerkers werken niet goed samen

In ons privéleven omringen we ons met mensen met wie we direct in harmonie zijn. En in de regel vinden we het ook gemakkelijk om met onze omgeving te communiceren. In het dagelijks werk ontmoeten mensen elkaar die met elkaar moeten kunnen opschieten - het gaat niet alleen om de taal, maar vooral om de menselijke interactie.

Managers moeten goed met hun medewerkers kunnen samenwerken. Zij moeten ook in staat zijn om problemen op te lossen die tussen verschillende werknemers of groepen ontstaan. Tot slot moeten managers de basisprincipes van goedewerkrelaties toepassen, zodat problemen van slechte samenwerking preventief worden vermeden.