Probleemsituaties

Hoog personeelsverloop

We zien veel van onze klanten worstelen met de vraag hoe ze goede medewerkers kunnen binnenhalen en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat deze ook blijven. Hoe je medewerkers kunt boeien en binden heeft alles te maken met wat we “Respectvol Leidinggeven” noemen. Dat begint met de zorg voor een gedegen opleidingstraject. 

Het gebeurt geregeld dat bij de selectie van personeel iemand wordt aangenomen die later om diverse redenen ongeschikt blijkt te zijn voor het werk. Dat is zonde van de tijd, de energie en de kosten die het bedrijf heeft geïnvesteerd in deze persoon, en tegelijk is het ook zonde van de tijd die de nieuwe medewerker in deze baan heeft gestoken. Er zijn banen die bijvoorbeeld specifieke (fijn)motorische of technische vaardigheden vragen en of een nieuwe medewerker deze vaardigheden ook bezit en/of kan aanleren is uit een gesprek alleen niet op te maken. We zien steeds vaker bedrijven die dit ondervangen door de medewerker nog voordat hij of zij is aangenomen een of meerdere taken aan te leren om te kijken of zij geschikt zijn bepaalde vaardigheden die essentieel zijn voor een functie aan te leren.

We horen van bedrijven geregeld de klacht dat uitzendkrachten of nieuwe medewerkers na een paar weken of zelfs al na een paar dagen niet meer komen en dat het daarom zonde is om tijd en energie te steken in een uitgebreid inwerktraject. Inwerktrajecten komen vandaag de dag helaas nog steeds vaak neer op het meelopen en meekijken met een ervaren medewerker. De kwaliteit van inwerken is dan sterk afhankelijk van degene met wie de nieuwe medewerker meeloopt. Aan de voorkant meer tijd investeren in het inleer/inwerktraject van een nieuwe medewerker zorgt ervoor dat mensen sneller de geplande productiviteit halen en het voorkomt herstelwerk achteraf. Als een medewerker begint in een nieuwe baan en merkt dat daar is nagedacht over het inwerktraject en dat er zorg voor wordt gedragen dat nieuwe mensen op de best mogelijke manier taken aangeleerd krijgen, verkleint dit de kans dat hij of zij na korte tijd de handdoek in de ring gooit en zijn werkgeluk elders gaat zoeken.