Verbeteringen worden onderschat

Creatieve en vindingrijke medewerkers zijn waardevol voor het bedrijf. Maar als van hun inzet en bereidheid om te verbeteren geen gebruik wordt gemaakt in het bedrijf, veranderen hun motivatie en betrokkenheid snel in frustratie en ontslag.

Met behulp van systematische en eenvoudig te gebruiken verbeteringsmethoden kan de betrokkenheid en motivatie van deze medewerkers behouden blijven, omdat hun suggesties en ideeën niet worden vergeten en snel worden geïmplementeerd. In de loop van de tijd ontwikkelt zich een bedrijfsklimaat van continue verbetering.