Veiligheid: daar is onze veiligheidsafdeling voor!

In veel organisaties bestaat een actief veiligheidsbeleid. Ongevallen worden geanalyseerd en maatregelen om aan de (veranderende) wettelijke verplichtingen te voldoen, worden getroffen. Echter vaak wordt het verbeteren van de veiligheid als een taak van de afdeling veiligheid gezien en wordt veiligheid nog niet als basistaak in het dagelijks werk gezien. Of soms komen deze taken te ingewikkeld over, zodat gewone medewerkers niet actief aan een veilige werkomgeving werken.

Door de direct leidinggevenden bewust te maken van hun rol op het gebied van veiligheid en hen actief te laten werken aan concrete werksituaties, ontwikkelt u een veiligheidsbeleid, dat door uw hele organisatie gedragen wordt.