Probleemsituaties

Vergrijzing opvangen

Onze samenleving wordt ouder en daarmee ook de medewerkers binnen bedrijven. Veel specifieke kennis van het werk zit in de hoofden van de ervaren medewerkers. Om de kwaliteit te blijven waarborgen is het belangrijk om deze kennis niet verloren te laten gaan, maar op een goede manier door te geven aan nieuwe medewerkers.

Door de ervaren medewerkers te betrekken bij het maken van Taakanalyses, waarin alle "kneepjes van het vak" worden meegenomen en te zorgen dat de kennis op een gestructureerde manier wordt overgebracht op nieuwe medewerkers, voorkom je dat waardevolle kennis van de ervaren medewerkers verloren gaat.