Probleemsituaties

Seizoenspieken opvangen

Veel bedrijven hebben te maken met tijdelijke pieken in hun productie, die veelal opgevangen worden door een beroep te doen op uitzendbureaus om werknemers te werven.

Zowel voor het vaste personeel als voor de "nieuwe medewerkers" leidt dit soms tot grotere uitdagingen. Problemen zoals kwaliteitsvermindering en productiedaling ontstaan vaak doordat het vaste personeel overbelast is omdat zij tegelijk verantwoordelijk zijn voor hun werk en voor de opleiding van de medewerkers.

Door taken te analyseren en te standaardiseren kunnen medewerkers helpen om nieuwe medewerkers te instrueren in taken, ook als uitzendkrachten nog niet bekend zijn met het werk. De 4 stappen methode van Job Instruction zorgt ervoor dat de taak niet alleen wordt nagedaan, maar helpt ook om te begrijpen wat er moet gebeuren, waar precies op gelet moet worden en om welke redenen.