Wij hebben geen grote ongevallen

Wettelijk gezien hebben bedrijven de verplichting om ongevallen te melden en daarmee ook te analyseren. Doordat er (gelukkig) steeds minder ongevallen optreden, zijn we minder geoefend in het herkennen van de keten van oorzaken, die tot ongevallen leiden. Wel zijn er regelmatig incidenten, die echter als “kleinigheidjes” worden beoordeeld. Toch herbergen deze incidenten een groot gevaar in zich. Vandaar dat beoordelen van incidenten, en nog beter ook gevaarlijke situaties, op regelmatige basis de kern is van goed veiligheidsbeleid.

Door de Job Safety training werken u en uw team aan het observeren van dagelijkse werksituaties en het herkennen van mogelijke gevaren, die tot incidenten kunnen leiden. Het zien van de keten van oorzaken van gevaren - dat is de crux.