Geen aanspreekcultuur

Het kan een probleem worden als er geen gemeenschappelijke bedrijfscultuur en geen gemeenschappelijke communicatie-"regels" zijn. Het resultaat is dat er veel communicatie zal zijn, maar niet de juiste en meest effectieve oplossingen. Als er geen gemeenschappelijke bedrijfscultuur in het bedrijf bestaat, leidt dit tot veel discussie en misverstanden.

Het is daarom belangrijk dat in een bedrijf een sfeer van samenwerking bestaat waarin duidelijkheid is over regels en afspraken en waarin medewerkers elkaar ook op een veilige manier kunnen aanspreken hierop.